disclaimer

Het onderstaande is van toepassing zowel op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

 

Informatie en aansprakelijkheid

ADAM Quartet stelt gegevens op deze internetsite alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel ADAM Quartet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, garandeert zij niet dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

ADAM Quartet aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze internetsite.
 

Links naar andere websites

Deze website kan bevat links naar andere websites, die niet worden beheerd door ADAM Quartet. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door ADAM Quartet. ADAM Quartet is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.
 

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij ADAM Quartet. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door ADAM Quartet.

nl_NLDutch